VUOKRAUSEHDOT


 • Asuntoautoa vuokrataan vain kotimaan matkailua varten
 • Vuokraajalta edellytetään vähintään 25 vuoden ikää 
 • Ei lemmikkejä
 • Tupakointi autossa on ehdottomasti kielletty
 • Vuokraajan on näytettävä vuokranantajalle ajokortti jolla varmistetaan, että vuokraajalla on lakisääteinen ajolupa voimassa.
 • VARAAMINEN
 • Ajoneuvo varataan varaukset sivulla olevalla varauslomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Varauksen jälkeen vuokranantaja toimittaa varaajalle 300€ varaus/panttilaskun, minkä maksamisen jälkeen varaus astuu voimaan. Panttimaksu palautetaan vuokraajalle ajoneuvon palauttamisen jälkeen, jos ajoneuvo palautetaan sovittuna ajankohtana, samassa kunnossa kuin se oli varaushetkellä. Panttimaksua voidaan käyttää ajoneuvon palauttamisen yhteydessä havaittujen puutteiden tai vaurioiden maksamiseen.
 • VARAUKSEN PERUUTUSEHDOT

 • Vahvistettu varaus voidaan peruuttaa kuluttomasti 21vrk. ennen varauksen alkamista, jolloin varaus-/panttimaksu palautetaan vuokraajalle. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista varaus-/panttimaksua ei palauteta. Vuokra-aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan aina koko vuokrahinta !

 • VUOKRAN MAKSAMINEN
 • Ajoneuvon vuokrahinta maksetaan pankkikortilla ajoneuvon luovutushetkellä. 
 • VUOKRAHINTA SISÄLTÄÄ:
 • Ajoneuvon käyttöoikeuden vuokrausaikana, ajoneuvon käyttöopastuksen, vuokrausaikana ajetut kilometrit, WC kemikaalit, sähköjohdon ulkoiseen virtalähteeseen kytkemistä varten, kaasun sekä arvonlisäveron. Vuokrahintaan kuuluu myös asianmukaiset liikenne-/ ja kaskovakuutukset vahingon varalle. Vakuutuksen omavastuu on 520 euroa. Lasivahingoissa 200 euroa.
 • MUUT MAKSUT
 • Ajoneuvon vuokraaja on vastuussa kaikista vuokrausaikana aiheutuneista kuluista mm. ylinopeussakoista, parkkisakoista, ylikuormaamissakoista, sekä muista omasta toiminnastaan aiheutuneista kuluista, sekä niiden perintäkustannuksista. Vuokrausaikana tapahtuneet rengasrikot ja lasivahingot sekä niiden aiheuttamat kustannukset kuuluvat vuokraajan vastuulle. 
 • AJONEUVON LUOVUTTAMINEN VUOKRAAJALLE
 • Koko viikon vuokraajalle ajoneuvo luovutetaan sunnuntaisin klo 17.00. Jos kyseessä on vuorokausivuokraus ajoneuvo luovutetaan vuokraajan ja vuokranantajan sopiman ajankohdan mukaisesti. Luovutuksen yhteydessä vuokraaja antaa vuokralaiselle ajoneuvon käyttökoulutuksen, joka kestää maksimissaan 1 tunnin. Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä vuokraaja on velvollinen näyttämään ajokorttinsa jotta voidaan todentaa, että vuokraajalla on asianmukainen ajo-oikeus olemassa. 
 • Ajoneuvo luovutetaan käyttöön polttoainetankki täynnä, puhdasvesisäiliö täytettynä ja WC sekä harmaavesisäiliö tyhjennettynä.
 • AJONEUVON PALAUTTAMINEN VUOKRANANTAJALLE
 • Koko viikon vuokraaja palauttaa ajoneuvon sunnuntaina klo 13.00 mennessä. Jos kyseessä on vuorokausivuokraus ajoneuvo palautetaan vuokraajan ja vuokranantajan sopiman ajankohdan mukaisesti. 
 • Ajoneuvo palautetaan polttoainetankki täynnä, puhdasvesisäiliö täytettynä ja WC sekä harmaavesisäiliö tyhjennettynä. Ajoneuvon palautushetkellä vuokranantaja tarkistaa, että ajoneuvo on siivottu ja muutenkin siinä kunnossa kuin se on ollut ajoneuvon luovutushetkellä. Jos ajoneuvo on kunnossa vuokranantaja palauttaa 300 euron panttimaksun vuokraajalle täysimääräisenä.  Jos ajoneuvossa on vaurioita tai ajoneuvon kalusteita tai tarvikkeita on hävinnyt tai rikkoontunut voidaan panttimaksua käyttää vahinkojen korvaamiseen. Ajoneuvon ulkopesun suorittaa vuokranantaja, vuokraajan ei tarvitse ajoneuvoa ulkopuolelta pestä.
 • Mikäli matkailuautoa ei ole siivottu sisältä tai WC-kasetti ja harmaavesisäiliö on tyhjentämättä, veloitamme siivouksesta 200 €. Siivouksesta voidaan kuitenkin etukäteen erikseen sopia vuokranantajan kanssa korvattavaa summaa vastaan. 
 • Loppusiivouksen hinta erikseen sovittaessa on 50 euroa.
 • TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA
 • Kaikissa ongelmatilanteissa vuokraajan on ensimmäisenä otettava yhteyttä vuokranantajaan. Tämän jälkeen yhdessä sovitaan toimintamalli, miten ongelmatilannetta lähdetään ratkaisemaan.
 • Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokraajan omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 520€. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 520 € seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Panttimaksua voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.
 • Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa ollut alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tai jos vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan matkailuautolle sattunutta vahinkoa, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan välittömästi vuokranantajalle. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
 • Tupakointi matkailuautossa on ehdottomasti kielletty, jos tätä sääntöä rikotaan, velvoitamme vuokraajan maksamaan korvauksena hajuhaitasta 800€
 • Matkailuautoon kotieläimen vieminen on ehdottomasti kielletty, ellei asiasta ole vuokraajan kanssa erikseen sovittu, jos tätä sääntöä rikotaan, velvoitamme vuokraajan maksamaan korvauksena 400 €.
 • SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
 • Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti.
 • Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokraajalle aiheutuvista kuluista silloin, jos ajoneuvon vuokraus peruuntuu ajoneuvon rikkoontumisen tai sille tapahtuneen varkauden tai vahingon seurauksena.
 • Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokranantajalle.